Výukové a školicí středisko je určeno především k výuce programování CNC obráběcích strojů. Hlavním záměrem je přiblížení výuky praxi, tedy realizovat výuku na strojích a řídicích systémech, které se používají ve strojírenských firmách regionu Vysočina.

Vybavení:
-EMCO Concept TURN 105- soustruh
-EMCO Concept MILL 105- frézka
-8+1 programovací pracoviště EMCO
-SW SINUMERIK,HEIDENHAIN,FANUC

Výuka probíhá na osmi žákovských pracovištích,vybavených PC počítači a ovládacími panely EMCO, které jsou totožné s ovládáním strojů. Na pracovištích i strojích je možno použít různé řídicími systémy. To je umožněno systémem výměnných klávesnic řízení na ovládacích panelech. Pro změnu řídicího softwaru se jednoduše vymění klávesnice a na počítači se zvolí příslušný systém. Tvorbu, simulaci a odladění programů se učí studenti na pracovištích. Vytvořený NC program přenesou do obráběcího stroje a naučí se zásadám obsluhy, především jeho nastavení, odměření korekcí nástrojů a ověření správné volby řezných podmínek pro obrábění. Tím se seznamují se základy programování a obsluhy CNC strojů na řídicích systémech Sinumerik,Heidenhain a Fanuc.

Po zvládnutí těchto základů začnou vytvářet složitější programy v takzvaných CAD-CAM systémech. Zde studenti nejprve provedou počítačový grafický návrh tvaru součásti v systému Autocad, nebo Inventor. V systému Edgecam, nebo Surfcam navrhnou k tomuto tvaru technologický postup, přiřadí nástroje, řezné podmínky, provedou názornou simulaci a odladění programu. Následně systém vygeneruje s použitím příslušného postprocesoru automaticky NC program ve tvaru, který používá zvolený řídicí systém obráběcího stroje. Tím je realizována celá cesta od myšlenky až k výrobku.